Chứng nhận đạt tiêu chuẩn về độ an toàn của vật liệu tiếp xúc với thực phẩm theo quy định của EC

Thớt Hasegawa đạt tiêu chuẩn về độ an toàn của vật liệu tiếp xúc với thực phẩm theo quy định của EC No 1935/2004 (quy định của liên minh Châu Âu) - Kết quả test tại phòng lab của TÜV Rheinland.